fbpx

เอกสารไวท์เปเปอร์ฟรี:
แนะนำผู้ให้บริการประกันสุขภาพสู่ระบบดิจิทัล

ในเอกสารไวท์เปเปอร์ของ dacadoo นี้ เราจะมาสำรวจความสำคัญของการนำแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพระบบดิจิทัลแบบหลายช่องทางมาใช้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า สร้างสุขอนามัยที่ดีของพวกเขา และป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเชิงเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงไป และสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้า ผู้ให้บริการประกันจำเป็นต้องมีการปรับตัว และเราจะแสดงให้คุณเห็น ว่าต้องทำอย่างไร

โปรดกรอกแบบฟอร์ด้านล่างนี้ และเราจะส่งไวท์เปเปอร์นี้ให้คุณ

About dacadoo

dacadoo is making the Health Score a global health outcome for Life and Health insurers, supplying Insurtech and health-tech solutions to 35 of the top 100 Life and Health insurance operators. dacadoo offers health risk assessment with their real-time Risk Engine and helps users lead healthier lifestyles through its Digital Health Engagement Platform. dacadoo counts with over 115 employees across locations in Europe, North America and Asia-Pacific and has over 100 filed patents around their intellectual property.