fbpx

Badania branżowe:
Raport na temat globalnego rynku zintegrowanych operatorów ubezpieczeniowych

Raport ten przedstawia wyniki globalnego badania na temat zintegrowanych operatorów ubezpieczeniowych przeprowadzonego w październiku 2020 r., w ramach którego przeprowadziliśmy wywiady z osobami zarządzającymi ubezpieczeniami z całego świata. Kluczowe tematy obejmują cyfryzację ubezpieczycieli, pandemię Covid-19 i jej skutki dla branży, platformy cyfrowego zaangażowania w zdrowie i zintegrowane usługi cyfrowe.

Insurance Operator
dacadoo-blue-logo

O dacadoo

dacadoo udziela licencji na swoją cyfrową platformę zaangażowania w zdrowie, w tym na swój Wynik Zdrowia, operatorom ubezpieczeń na życie i zdrowotnych (B2B), dostarczając rozwiązania z zakresu ubezpieczeń i technologii medycznych ponad 35 ze 100 najlepszych operatorów ubezpieczeń na życie i zdrowotnych na świecie. Technologia dacadoo, dostępna w ponad 15 językach, jest dostarczana jako produkt w pełni markowy albo sprzedawany pod marką dystrybutora lub może być integrowana z produktami klientów przy użyciu interfejsu API. Poprzez ofertę „Connect, Score, Engage” dacadoo wspiera operatorów ubezpieczeń na życie i zdrowotnych w motywowaniu ich klientów do prowadzenia zdrowszego stylu życia dzięki używaniu cyfrowej platformy zaangażowania w zdrowie opartej na modelu SaaS. dacadoo dostarcza również mechanizm Risk Engine, który oblicza względne ryzyko umieralności i zachorowalności w czasie rzeczywistym. dacadoo ma ponad 115 pracowników w Europie, Ameryce Północnej i Azji-Pacyfiku oraz ponad 100 zgłoszonych patentów na swoje cyfrowe rozwiązania z dziedziny ubezpieczeń na życie i zdrowotnych.