fbpx

Dostęp do technologii za pośrednictwem API

Udostępniamy nasze komponenty technologiczne za pomocą interfejsów programistycznych RESTful, dacadoo (OAuth 2.0 i OpenID).

Klienci wykorzystują je do tworzenia własnych aplikacji zorientowanych na użytkownika. Oferujemy doświadczenia użytkownika (UX) i interfejs użytkownika (UI) różne od naszego produktu opatrzonego marką dystrybutora. Nasze funkcjonalności i usługi możesz również dodawać do istniejących aplikacji.

Klienci, którzy chcieliby wykorzystać naszą technologię do kwantyfikacji ryzyka zdrowotnego w celu oszacowania ryzyka śmiertelności i zachorowalności na podstawie ograniczonych danych wejściowych, otrzymają dostęp do naszego silnika ryzyka.

Uzyskaj dostęp do komponentów technologii dacadoo, aby tworzyć aplikacje dysponujące własnym interfejsem użytkownika i wykorzystujące jego doświadczenie.  Możesz też dodawać funkcje do już istniejących aplikacji.

Uzyskaj dostęp do tego interfejsu programistycznego dacadoo, aby otrzymać licencję na wynik zdrowotny i / lub silnik ryzyka.

Zaplecze biznesowe platformy dacadoo (interfejs programistyczny)

Wynik zdrowotny

Wyzwanie

Udostępnianie społecznościowe

Pętla opinii

Edytor treści

Grywalizacja

System punktów i model zarabiania

Koncentrator dla urządzeń do noszenia

Modele interfejsów programistycznych

Wynik zdrowotny

Silnik ryzyka

Dostęp do naszego interfejsu programistycznego RESTful

Dostępne zasoby obsługiwane przez interfejs programistyczny dacadoo opisane są w dokumentacji online, która zawiera również konsolę programistyczną. Obecnie budowana jest mobilna biblioteka SDK. Narzędzia te pomagają programistom przyspieszyć proces uczenia się.

Programiści będą budować swoje aplikacje we własnym dedykowanym środowisku charakteryzującym się stabilną i wysoką dostępnością systemu oraz bezpiecznym hostingiem w Szwajcarii (lub w chmurze Azure). Działanie funkcjonalności i usług możliwe będzie pod warunkiem przechowywania danych.

Obszerna zawartość widoczna w referencyjnej aplikacji dacadoo dostępna jest obecnie w ponad 15 językach. Obejmuje ona coaching dotyczący stylu życia, cele, osiągnięcia, powiadomienia i wiadomości oraz łączniki do urządzeń do noszenia. Zawartość ta jest zarządzana i zmieniana w edytorze treści.

Udostępniony zostanie również portal administracyjny do zarządzania użytkownikami na platformie.