fbpx

Dostęp do technologii za pośrednictwem API

Udostępniamy nasze komponenty technologiczne za pomocą interfejsów programistycznych RESTful, dacadoo (OAuth 2.0 i OpenID).

Klienci wykorzystują je do tworzenia własnych aplikacji zorientowanych na użytkownika. Oferujemy doświadczenia użytkownika (UX) i interfejs użytkownika (UI) różne od naszego produktu opatrzonego marką dystrybutora. Nasze funkcjonalności i usługi możesz również dodawać do istniejących aplikacji.

Klienci, którzy chcieliby wykorzystać naszą technologię do kwantyfikacji ryzyka zdrowotnego w celu oszacowania ryzyka śmiertelności i zachorowalności na podstawie ograniczonych danych wejściowych, otrzymają dostęp do naszego silnika ryzyka.

Uzyskaj dostęp do komponentów technologii dacadoo, aby tworzyć aplikacje dysponujące własnym interfejsem użytkownika i wykorzystujące jego doświadczenie.  Możesz też dodawać funkcje do już istniejących aplikacji.

Uzyskaj dostęp do tego interfejsu programistycznego dacadoo, aby otrzymać licencję na wynik zdrowotny i / lub silnik ryzyka.

Zaplecze biznesowe platformy dacadoo (interfejs programistyczny)

Wynik zdrowotny

Wyzwanie

Udostępnianie społecznościowe

Pętla opinii

Edytor treści

Grywalizacja

System punktów i model zarabiania

Koncentrator dla urządzeń do noszenia

Modele interfejsów programistycznych

Wynik zdrowotny

Silnik ryzyka

Dostęp do naszego interfejsu programistycznego RESTful

Dostępne zasoby obsługiwane przez interfejs programistyczny dacadoo opisane są w dokumentacji online, która zawiera również konsolę programistyczną.  Narzędzia te pomagają programistom przyspieszyć proces uczenia się.

Programiści będą budować swoje aplikacje we własnym dedykowanym środowisku charakteryzującym się stabilną i wysoką dostępnością systemu oraz bezpiecznym hostingiem w Szwajcarii (lub w chmurze Azure). Działanie funkcjonalności i usług możliwe będzie pod warunkiem przechowywania danych.

Obszerna zawartość widoczna w referencyjnej aplikacji dacadoo dostępna jest obecnie w ponad 18 językach. Obejmuje ona coaching dotyczący stylu życia, cele, osiągnięcia, powiadomienia i wiadomości oraz łączniki do urządzeń do noszenia. Zawartość ta jest zarządzana i zmieniana w edytorze treści.

Udostępniony zostanie również portal administracyjny do zarządzania użytkownikami na platformie.