fbpx

Terms & Conditions

เวอร์ชัน: สิงหาคม 2020

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว “ข้อกำหนด”) รวมถึงกฎและข้อบังคับเพิ่มเติมเช่น นโยบายความเป็นส่วนตัว ควบคุมการเข้าถึงและการใช้บริการที่มีให้บนแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ของ dacadoo (“แอป/เว็บไซต์“) ดำเนินการโดย dacadoo AG, Othmarstrasse 8, 8008 Zurich, Switzerland (“dacadoo“) ในการเข้าถึงแอป/เว็บไซต์และการใช้บริการของเรา คุณจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในการเข้าถึงแอป/เว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา แสดงว่าคุณตกลงยอมรับและยินยอมที่จะมีภาระผูกพันตามข้อกำหนดเวอร์ชันปัจจุบันเหล่านี้ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับปัจจุบันคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแอป/เว็บไซต์หรือใช้บริการของเราต่อไป

 1. คุณแถลงว่า เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ในการทำข้อตกลง ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย (คุณมีอายุถึงเกณฑ์ ไม่มีความผิดปกติทางจิตใจ และไม่อยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครอง)
 2. แอป/เว็บไซต์ของเราให้บริการคะแนนสุขภาพและข้อมูลด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่รวบรวมตามรายละเอียดที่คุณระบุ เช่น ข้อมูลสุขภาพทางคลินิก ประวัติครอบครัว และวิถีชีวิตของคุณ (“ข้อมูล”) แอป/เว็บไซต์ของเราไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ (เช่นการวินิจฉัย การเฝ้าสังเกตการณ์ การทำนายโรค) ข้อมูลที่สร้างโดย dacadoo มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น ก่อนที่จะปฏิบัติตามข้อมูลใดๆ คุณควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนี้เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับกรณีของคุณ และหยุดการออกกำลังกายใดๆ หากคุณรู้สึกไม่สบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีอาการหายใจไม่ออกหรือมีอาการหน้ามืด ข้อมูลนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ความเชี่ยวชาญและวิจารณญาณของแพทย์ เภสัชกร หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ การวินิจฉัยทางการแพทย์ที่เชื่อถือได้ การรักษาอาการทางการแพทย์ และการให้ยารักษาใดๆ จำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่มีความรู้ ในกรณีที่มีคำถามเฉพาะเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลอาการทางการแพทย์ คุณต้องติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ
 3. รูปแบบและลักษณะของแอป/เว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า นอกจากนี้เราอาจหยุดการดำเนินการแอป/เว็บไซต์ หรือฟีเจอร์ใดๆ ภายในแอป/เว็บไซต์ที่ให้บริการกับคุณหรือต่อผู้ใช้โดยทั่วไปอย่างถาวรหรือชั่วคราวเมื่อใดก็ได้และอาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าได้ นอกจากนี้เรายังสงวนสิทธิ์ในการจำกัดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 4. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่คุณให้กับเราจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา การใช้แอป/เว็บไซต์แสดงว่าคุณยินยอมให้ dacadoo เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว
 5. เราขอสงวนสิทธิ์ตลอดเวลา (แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัด) ในการลบหรือปฏิเสธที่จะเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูลดิบใดๆ และในการยุติผู้ใช้หรือเรียกคืนชื่อผู้ใช้ นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึง อ่าน เก็บรักษา และเปิดเผยข้อมูลหรือข้อมูลดิบใดๆ ในขอบเขตที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าจำเป็นเพื่อ (i) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ii) บังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (iii) ตรวจจับ ป้องกัน หรือจัดการกับการฉ้อโกง ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค (iv) ตอบสนองต่อคำร้องขอการสนับสนุนของผู้ใช้หรือเพื่อ (v) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ dacadoo ผู้ใช้ และสาธารณะ บัญชีที่ไม่มีการใช้งานนานกว่าหกเดือนอาจถูกลบออกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. คุณต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อการดำเนินการใดๆ ที่ต้องใช้รหัสผ่าน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล dacadoo ต้องการให้คุณใช้รหัสผ่านที่ “คาดเดายาก” (เช่น รหัสผ่านที่รวมตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และสัญลักษณ์เข้าด้วยกัน) เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่คุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือลืมรหัสผ่านโปรดแจ้งให้เราทราบที่ support@dacadoo.com เพื่อกู้คืนบัญชีของคุณ
 7. มีข้อจำกัดในการใช้แอป/เว็บไซต์ ข้อจำกัดเหล่านี้ สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องผู้ใช้ของเรา จากการถูกละเมิด และเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด ในการใช้งานแอป/เว็บไซต์ สำหรับผู้ใช้ทุกคน เราอาจต้องเปลี่ยนแปลงกฎเหล่านี้เป็นครั้งคราวและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าว จะไม่มีการยอมให้มีการละเมิดแอป/เว็บไซต์ของเราเด็ดขาด การละเมิดกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชั่วคราวหรือถาวร บัญชีที่สร้างขึ้นเพื่อแทนที่บัญชีที่ถูกระงับจะถูกระงับอย่างถาวร
  A. การใช้งานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย: คุณจะต้องไม่ใช้แอป/เว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ผู้ใช้ระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนทางออนไลน์และเนื้อหาที่ยอมรับได้
  B. การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต: คุณจะต้องไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้ ในขณะที่เข้าถึงหรือใช้แอป/เว็บไซต์: (i) เข้าถึง ยุ่งเกี่ยว หรือใช้พื้นที่ที่ไม่ใช่สาธารณะภายในแอป/ เว็บไซต์ (ยกเว้นในบัญชีของคุณเอง) ระบบคอมพิวเตอร์ของ dacadoo หรือระบบการจัดส่งทางเทคนิคของผู้ให้บริการของเรา (ii) ตรวจจับ สแกน หรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใดๆ หรือฝ่าฝืนหรือข้ามผ่านมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการตรวจสอบสิทธิ์ใดๆ (iii) พยายามเข้าถึงหรือค้นหาแอป/เว็บไซต์หรือข้อมูลใดๆ ด้วยวิธีการใดๆ (อัตโนมัติหรืออื่นๆ) นอกเหนือจากผ่านอินเทอร์เฟซที่เผยแพร่ในปัจจุบันของเรา หรือ (iv) แทรกแซงหรือขัดขวาง หรือพยายามกระทำข้างต้น เพื่อการเข้าถึงโฮสต์ของผู้ใช้หรือเครือข่ายใดๆ
  C. เคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม: คุณจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลสุขภาพ ความเป็นอยู่ และข้อมูลที่คล้ายคลึงกันของผู้อื่นโดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากพวกเขา
   ห้ามทำซ้ำ: คุณจะต้องไม่ทำซ้ำ สำเนา คัดลอก ขาย แลกเปลี่ยนหรือขายต่อเนื้อหาของแอป/เว็บไซต์ ตลอดจนการออกแบบและรูปลักษณ์หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้มาจากแอป/เว็บไซต์ คุณไม่มีสิทธิ์แก้ไขหรือเผยแพร่เนื้อหาของแอป/เว็บไซต์และการออกแบบ และรูปลักษณ์ หรือข้อมูลใดๆ หรือทำซ้ำ จัดเก็บ เชื่อมโยง ทำเฟรม หรือ ทำ deep-link บนแอป/เว็บไซต์อื่นๆ หรือในสื่อหรือรูปแบบอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา นอกจากนี้คุณจะต้องไม่ใช้แอป/เว็บไซต์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าในกรณีใดๆ
  E. ไม่มีมัลแวร์: คุณจะต้องไม่ให้เนื้อหาที่เป็นอันตรายใดๆ โดยตั้งใจจะสร้างความเสียหายหรือรบกวนเบราว์เซอร์หรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รายอื่น หรือเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้
 8. ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิบัตร สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ชื่อ และความสนใจในแอป/เว็บไซต์และข้อมูลใดๆ (ไม่รวมข้อมูลที่ผู้ใช้แอป/เว็บไซต์ส่งให้) ถือเป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ dacadoo และผู้ออกลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว องค์ประกอบของแอป/เว็บไซต์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบทั่วไป และภาพ และข้อมูลใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของสวิตเซอร์แลนด์และต่างประเทศ ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่ให้สิทธิ์คุณในการใช้ชื่อ dacadoo หรือเครื่องหมายการค้า โลโก้ ชื่อโดเมน และฟีเจอร์ของแบรนด์อื่น ๆ ของ dacadoo คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลดและพิมพ์ข้อมูลใดๆ จากแอป/เว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และ/หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในเท่านั้น คุณไม่มีสิทธิ์ใช้เนื้อหาของแอป/เว็บไซต์เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ในกรณีที่คุณละเมิดข้อกำหนดของบทบัญญัตินี้ dacadoo จะมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายกับคุณ ซึ่งจะรวมถึงสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย จากความเสียหายและการสูญเสียผลกำไรในกรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลที่ตามมา หรือทางอ้อม
 9. ถึงแม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอยู่เสมอ ทั้ง dacadoo และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ บริษัทในเครือ และผู้ออกลิขสิทธิ์จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ จากการละเว้นหรือความผิดพลาดของข้อมูล และความสูญเสียหรือเสียหายซึ่งอาจเกิดขึ้นตามมา
 10. ข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านแอป/เว็บไซต์จะส่งผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะ แม้ว่า dacadoo จะใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ dacadoo ไม่ขอรับประกันหรือการดำเนินการรับผิดชอบใดๆ และไม่ขอรับรองว่าการทำงานของแอป/เว็บไซต์จะปลอดภัย ไม่ติดขัด หรือปราศจากข้อผิดพลาด
 11. แอป/เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังแอป/เว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือเนื้อหาที่จัดหาโดยหรืออยู่ในแอป/ เว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงจากหรือไปยังแอป/เว็บไซต์นั้น dacadoo ไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ สำหรับ: (i) ความพร้อมใช้งานหรือความถูกต้องของแอป/เว็บไซต์หรือสื่อ หรือ (ii) เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีให้หรืออยู่บนแอป/เว็บไซต์หรือสื่อนั้นๆ ลิงก์ไปยังแอป/เว็บไซต์หรือเนื้อหาไม่ได้สื่อถึงการรับรองใดๆ โดย dacadoo ต่อแอป/เว็บไซต์หรือสื่อ หรือเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีให้จากแอป/เว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว คุณรับทราบความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้แอป/เว็บไซต์หรือสื่อดังกล่าว
 12. dacadoo ให้บริการเนื้อหาของแอป/เว็บไซต์และข้อมูลใดๆ โดยมีเจตนารมณ์ที่ดี แต่การเข้าถึงและการใช้แอป/เว็บไซต์ของคุณ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง dacadoo ดำเนินการแอป/เว็บไซต์บนพื้นฐาน “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มีให้” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการค้า ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ในเขตอำนาจศาลที่คุณเข้าถึงและ/หรือใช้แอป/เว็บไซต์ dacadoo ไม่ขอรับประกันหรือรับผิดชอบหรือเป็นตัวแทนสำหรับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความพร้อมใช้งาน ความตรงเวลา ความปลอดภัย หรือความน่าเชื่อถือของแอป/เว็บไซต์ หรือรับประกันว่าข้อมูลนั้นมีคุณภาพที่น่าพึงพอใจ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากไวรัส โทรจัน หรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย หรือเป็นภัยอื่นๆ dacadoo จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่ออันตรายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ การสูญหายของข้อมูล หรืออันตรายอื่นๆ อันเป็นผลมาจากการที่คุณเข้าถึงหรือใช้งานแอป/เว็บไซต์ หรือการลบหรือความล้มเหลวในการจัดเก็บหรือส่งข้อมูลดิบหรือข้อมูลใดๆ และการสื่อสารอื่น ๆ dacadoo ไม่ขอรับประกันว่าแอป/เว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณหรือพร้อมใช้งานโดยไม่ติดขัด ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด คำแนะนำหรือข้อมูลไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ได้รับจาก dacadoo หรือแอป/เว็บไซต์จะไม่ถือเป็นการรับประกันโดยนัยใด ๆ
 13. dacadoo และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ บริษัทในเครือ และผู้ออกลิขสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจใดๆ ที่คุณอาจดำเนินการอันเนื่องมาจากการใช้แอป/เว็บไซต์ และ/หรือข้อมูล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไม่ว่าคุณจะเลือกที่ขอรับการดูแลหรือการรักษาทางการแพทย์โดยมืออาชีพหรือไม่ก็ตาม คุณขอสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีหรือได้รับต่อ dacadoo หรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พาร์เนอร์ บริษัทในเครือ และผู้ออกลิขสิทธิ์ และชดใช้และถือว่า dacadoo หรือผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน พาร์เนอร์ บริษัทในเครือ และผู้ออกลิขสิทธิ์ ปลอดภัยจากการเรียกร้องค่าเสียหาย การดำเนินคดี ค่าใช้จ่าย กรณีพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือเป็นผลที่ตามมา หรือในทางอ้อม และการสูญเสียผลกำไรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลของคุณ
 14. dacadoo ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายการออกกำลังกายระหว่างผู้ใช้บางรายหรือทั้งหมดของแอป/เว็บไซต์ ซึ่งอาจเริ่มต้นโดยผู้ใช้ (“การท้าทาย”) หรือ dacadoo (“การท้าทายสาธารณะ”) ในการลงทะเบียน คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อาจเป็นอันตราย และคุณกำลังเข้าร่วมโดยยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ใช้วิธีการหรือประพฤติตนในทางที่อาจได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าขัดต่อกฎแห่งความเป็นธรรมทั่วไป dacadoo ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมของคุณ และตัดสิทธิ์คุณในการเข้าร่วมการท้าทายสาธารณะนั้นๆ หรือการท้าทายสาธารณะทั่วไปทั้งหมด หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ (i) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ii) บังคับใช้การตกลงรับรู้ใดๆ ที่คุณได้ยินยอม รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อ (iii) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ dacadoo ผู้ใช้และสาธารณะ ในกรณีที่การท้าทายสาธารณะมีเงินรางวัล เงินรางวัลดังกล่าว (หักภาษีน้อยและอื่น ๆ ตามที่มี) จะจ่ายให้กับผู้ใช้ที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การประเมินผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังกล่าว จะระบุไว้แยกกัน สำหรับการท้าทายสาธารณะแต่ละอย่าง ในกรณีที่ความสำเร็จของผู้ใช้สองคนหรือมากกว่ามีผลลัพธ์ที่เสมอกัน เงินรางวัลจะแบ่งเท่าๆ กันระหว่างผู้ใช้ดังกล่าว การตัดสินใจใดๆ ของ dacadoo เกี่ยวกับการท้าทายหรือการท้าทายสาธารณะถือเป็นที่สิ้นสุด
 15. ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ dacadoo และผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน พาร์ทเนอร์ บริษัทในเครือ และผู้ออกลิขสิทธิ์ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม เกิดโดยบังเอิญ กรณีพิเศษ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือการลงโทษ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญเสียผลกำไร ข้อมูล การใช้งาน ค่าความนิยม หรือการสูญเสียที่ไม่สามารถจับต้องได้อื่นๆ อันเป็นผลมาจาก (i) การเข้าถึง หรือการใช้งาน หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แอป/เว็บไซต์ (ii) การใช้ข้อมูลใดๆ และ (iii) การเข้าถึง การใช้ หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตในแต่ละกรณี ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามสัญญา เป็นการละเมิด หรือเป็นไปตามกฎหมายอื่นใด ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้หรือไม่ และไม่ว่า dacadoo จะได้รับแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่
 16. ความล้มเหลวของ dacadoo ในการบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ภายในข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ต่อข้อกำหนดดังกล่าว
 17. ข้อกำหนดเหล่านี้ พร้อมกับกฎและข้อบังคับเพิ่มเติมใดๆ เช่นนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นข้อตกลงทั้งหมดและเป็นเอกสิทธิ์ระหว่าง dacadoo และคุณเกี่ยวกับการใช้แอป/เว็บไซต์ และจะมีผลเหนือและแทนที่ข้อตกลงใดๆ ก่อนหน้า ระหว่าง dacadoo และคุณเกี่ยวกับการใช้แอป/เว็บไซต์ ในกรณีที่บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับอย่างสมบูรณ์
 18. dacadoo ดำเนินการแอป/เว็บไซต์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์และถือว่าข้อมูลถูกส่งในสวิตเซอร์แลนด์ คุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแอป/เว็บไซต์ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ทำสัญญาผูกพันกับ dacadoo และไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงแอป/เว็บไซต์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณรับรองว่าจะเข้าถึงแอป/เว็บไซต์โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้และกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แอป/เว็บไซต์นี้มิได้มีเพื่อบุคคลใดๆ (ด้วยเหตุผลจากสัญชาติ ถิ่นที่อยู่ หรืออื่นๆ ของบุคคลดังกล่าว) ที่การเผยแพร่หรือการให้บริการให้แก่บุคคลนั้นๆ ถือเป็นเรื่องต้องห้าม บุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าวจะต้องไม่เข้าถึงแอป/เว็บไซต์ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงแอป/เว็บไซต์จากนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คุณต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
 19. ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ข้อกำหนดเหล่านี้และการใช้แอป/เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้กฎหมายสำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ทุกประการ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้และ/หรือการใช้แอป/เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลเมือง Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลและสถานที่ดังกล่าว และละเว้นการคัดค้านใดๆ อันเนื่องมาจากความไม่สะดวกของที่ตั้ง
 20. เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้เป็นครั้งคราว เวอร์ชันล่าสุดจะมีอยู่ในแอป/เว็บไซต์ของเรา (www.dacadoo.com) ข้อกำหนดที่มีการปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนแอป/เว็บไซต์ หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีความสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบและเราจะขอความยินยอมจากคุณในกรณีที่กฎหมายกำหนด ประกาศนี้จะสื่อสารทางอีเมลหรือโดยการเผยแพร่บนแอป/เว็บไซต์
เวอร์ชัน: เมษายน 2022 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ “นโยบายความเป็นส่วนตัว“) อธิบายถึงนโยบายและกระบวนการในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่เราได้รับจากการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการบนแอปโทรศัพท์มือถือและเว็บไซต์ (“แอป/เว็บไซต์“) ซึ่งดำเนินการโดย dacadoo ag, Othmarstrasse 8, CH-8008 Zurich, Switzerland (“dacadoo“) การใช้แอป/เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน dacadoo ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเรา ตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช้ ในการเข้าถึงแอป/เว็บไซต์หรือใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันปัจจุบันนี้ ในกรณีที่คุณไม่เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชันปัจจุบัน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงแอป/เว็บไซต์หรือใช้บริการของเราต่อไป สวิตเซอร์แลนด์และยุโรปมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีความรัดกุมสูง ความจริงที่ว่าข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เก็บข้อมูลที่ปลอดภัยในสวิตเซอร์แลนด์หรือ EEA (เขตเศรษฐกิจยุโรป) ผ่านทางผู้ให้บริการคลาวด์ที่ปลอดภัย หมายความว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการประมวลผลตามกฎการคุ้มครองข้อมูลในสวิตเซอร์แลนด์และ GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) หากคุณเข้าถึงแอป/เว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกอาณาเขตของโฮสติ้ง การเข้าถึงแอป/เว็บไซต์ของคุณจะเป็นการแสดงว่าคุณยินยอมให้เราถ่ายโอนข้อมูลของคุณออกไปนอกสวิตเซอร์แลนด์หรือ EEA เพื่อให้บริการคุณ หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใด dacadoo จะต้องถ่ายโอนข้อมูลใด ๆ ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอ dacadoo จะตรวจสอบว่ามีการใช้สัญญาข้อบังคับเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปกป้อง ฐานข้อมูลของ dacadoo ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลได้รับการรายงานต่อ และลงทะเบียนกับสหพันธ์การคุ้มครองข้อมูลของสวิสเซอร์แลนด์และกรรมาธิการข้อมูล ตามข้อ 11a ย่อหน้า 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ลงวันที่ 19 มิถุนายน 1992 วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล บริการของ dacadoo ทำงานกับข้อมูลของคุณ เราต้องการข้อมูลบางส่วนของคุณ เพื่อจัดเตรียม คะแนนสุขภาพ ส่วนบุคคลให้คุณ นอกจากนี้ บริการของเรายังมีบริการเสริมต่าง ๆ เช่น การโฮสต์ไฟล์ข้อมูล จดหมายข่าว ฯลฯ ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่ขายข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพื่อการใช้งานของพวกเขาเองโดยเด็ดขาด เราได้ระบุถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการประมวลผลข้อมูลของเราในบทความด้านล่างนี้ หากคุณมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่: privacy@dacadoo.com ข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูล dacadoo ประมวลผลข้อมูลตามที่ได้รับความยินยอมจากคุณอย่างชัดเจนและตามความจำเป็นเพื่อให้บริการตามที่อธิบายไว้ ณ ที่นี้ อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณให้กับพาร์ตเนอร์ของเราเพื่อให้บริการแก่คุณ ในกรณีที่มีการดำเนินการร่วมกันหรือเป็นผู้ประมวลผลของเรา โปรดดูบทความ “วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ” ข้อมูลของคุณอาจได้รับการทำให้ไม่ระบุตัวตน และใช้เพื่อการปรับปรุงบริการของเราและเก็บสถิติเพื่อการรายงาน อย่างไรก็ตาม การใช้งานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการเป็นสิ่งต้องห้ามตามสัญญาของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกขายหรือเผยแพร่แก่หน่วยงานอื่นเพื่อการใช้งานของพวกเขาเอง เรารวบรวมข้อมูลใดบ้าง
 1.  ในการสร้างหรือกำหนดค่าบัญชีใหม่ คุณจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคล (ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์และที่ตั้ง และที่อยู่อีเมล) วันเกิด เพศ รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพหรือปัญหาทางคลินิกใด ๆ ที่คุณมี รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติครอบครัวของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพหรือปัญหาทางคลินิก รายละเอียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของคุณ (รวมถึงข้อมูล GPS พื้นฐาน) ข้อมูลทางคลินิก และข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน (“ข้อมูล “) การเปิดใช้งาน dacadoo เพื่อให้คะแนนสุขภาพ dacadoo และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รวมถึงคำแนะนำในการปรับปรุงรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณ และเพิ่มความตระหนักรู้ (เรียกรวม ๆ ว่า “ข้อมูล“)
วิธีที่เรารวบรวมข้อมูลของคุณ
 1. เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรงผ่านแอป/เว็บไซต์ หรืออุปกรณ์หรือแอปของผู้ให้บริการภายนอกที่คุณเชื่อมโยงบัญชีกับบัญชี dacadoo ของคุณ ซึ่งคุณเจตนาเลือกเชื่อมโยง (เช่น การเชื่อมโยงกับสมาร์ตวอตช์) นอกจากนี้ เรายังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณภายในแอป/เว็บไซต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้
วิธีการที่เราปกป้องและใช้ข้อมูลของคุณ
 1. เมื่อใช้แอป/เว็บไซต์ คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ถ่ายโอน ดัดแปลง จัดเก็บ เปิดเผย และใช้งานข้อมูลในทางอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงประเทศที่คุณพำนักหรือจากที่ที่คุณเข้าถึงแอป/เว็บไซต์ ข้อมูลอาจถูกนำไปใช้โดย dacadoo ในสวิตเซอร์แลนด์หรือ EEA หรือในประเทศอื่น ๆ ที่มีการดำเนินการ
 2. คุณอนุญาตให้ dacadoo ทำให้ข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน และจากนั้นอนุญาตให้คัดลอก ประมวลผล ใช้ เปิดเผยต่อสาธารณะ และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและสถิติ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนดังกล่าวจะไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
 3. คุณอนุญาตให้ dacadoo รับ ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลทางเทคนิค (รวมถึงรายงานข้อขัดข้อง) ที่ดึงมาจากอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงแอป/เว็บไซต์
 4. เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน dacadoo หรือบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการ เรามีการดำเนินป้องกันทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางกระบวนการที่เหมาะสม เพื่อการคุ้มครองข้อมูลของคุณ รวมถึงไฟร์วอลล์ รหัสผ่านส่วนบุคคล เทคโนโลยีการเข้ารหัสและการพิสูจน์ตัวจริง และดำเนินการตามมาตรการด้านการบริหารจัดการ ด้านองค์กร ด้านเทคนิค ส่วนบุคคลและด้านกายภาพอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อคุ้มครองจากการประมวลผลและการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่ผิดกฎหมาย การสูญหายโดยไม่ตั้งใจหรือทำลายหรือการเสียหาย การโจรกรรม การเปิดเผย หรือการแก้ไข และตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า dacadoo ไม่สามารถควบคุมโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายภายนอก dacadoo และข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายแบบเปิด เช่น อินเทอร์เน็ตหรืออีเมล ซึ่งอาจเข้าถึงได้โดยบุคคลภายนอก (รวมถึง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ยืนดูข้อมูลข้างหลังคุณ หรือหน่วยงานท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขบางประการ) เราไม่สามารถรับประกันและจะไม่รับผิดชอบต่อการเก็บเป็นความลับของการสื่อสารหรือข้อมูลใด ๆ ที่ส่งผ่านเครือข่ายเปิดดังกล่าว เมื่อเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ผ่านเครือข่ายแบบเปิด คุณควรพิจารณาว่าแม้จะมีการใช้มาตรการทั้งหมด แต่ผู้อื่นอาจเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ และข้อมูลอาจถูกรวบรวมและนำไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ข้อมูลของคุณอาจสูญหายระหว่างการส่งได้เช่นกัน dacadoo จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งในทางตรงและทางอ้อม ในกรณีที่ความปลอดภัยของข้อมูลอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา รวมถึงในระหว่างการถ่ายโอนผ่านทางอินเทอร์เน็ต
 1. หากคุณกำลังใช้งานรุ่นทดสอบ โปรดทราบว่าข้อมูลของคุณอาจถูกใช้เพื่อตรวจสอบประสบการณ์ที่คุณได้รับ และการประมวลผลอาจดำเนินการโดยพาร์ตเนอร์ของเรา คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพาร์ตเนอร์ในระหว่างกระบวนการทดสอบ และอาจต้องมีการยอมรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
 1. dacadoo จะไม่ใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดและจะไม่ขาย ให้เช่า หรือให้ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้ส่งกับเราแก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่กฎหมายกำหนด dacadoo อาจใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อผู้ใช้เกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ใช้บนแอป/เว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งอีเมลและการแจ้งเตือนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
วิธีการที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ และข้อมูลที่เราอาจได้รับ
 1. ข้อมูลของคุณอาจได้รับการแบ่งปันให้กับผู้ประมวลผลรายย่อยของเรา เพื่อเหตุผลทางเทคนิค หรือกับพันธมิตรของเรา
 2. ผู้ประมวลผล: ในการประมวลผลข้อมูลของคุณ dacadoo อาจต้องใช้บริการของผู้จ้างรายสัญญาต่อ ซึ่งจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลของคุณในทางตรงหรือทางอ้อมโดย “ผู้ประมวลผล” ของเรา เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้งข้อมูล เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า เมื่อทำงานร่วมกับผู้ประมวลผล หน่วยงานเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับเราและจะไม่ใช่ข้อมูลของคุณโดยผิดกฎหมาย สำหรับเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลที่ผู้ประมวลผลจำเป็นต้องใช้เท่านั้น และไม่ให้ข้อมูลอื่น รายชื่อผู้ประมวลผลของเราจะอยู่ในหมวด “ผู้ประมวลผลของเรา” ด้านล่าง
 3. บุคคลภายนอก: ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันให้กับพาร์ตเนอร์ของเรา ซึ่งอาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้กับเรา ตัวอย่างเช่น: เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายที่จัดขึ้นโดยบุคคลภายนอก เราจะต้องได้รับข้อมูลบางส่วนเพื่อสร้างทีมที่เหมาะสมในการร่วมกิจกรรมท้าทาย และเราจะต้องแบ่งปันข้อมูล เช่น อันดับของคุณ กับผู้จัดงานการท้าทาย dacadoo มีการตรวจสอบให้มั่นใจว่า พาร์ตเนอร์ของเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา อย่างไรก็ตาม dacadoo จะไม่รับผิดชอบต่อการประมวลผลข้อมูลของพาร์ตเนอร์ของเรา
 4. ในกรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ เราจะไม่เแบ่งปันข้อมูลของคุณ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของแอป/เว็บไซต์ รวมถึง การเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้ โดยผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ หรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ผ่านแอป/เว็บไซต์ โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่ลงทะเบียนทั้งหมดของ dacadoo จะแสดงพร้อมชื่อและรูปภาพโปรไฟล์ของพวกเขา สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมด คุณจะสามารถควบคุมและตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าข้อมูลใดที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา และกำหนดว่าใครจะสามารถดูข้อมูลได้ ประเภทของข้อมูลที่สามารถจำแนกได้มีดังต่อไปนี้: Health Score การออกกำลังกายพร้อมรูปภาพ (การออกกำลังกาย โปรไฟล์ และภาพพื้นหลังโปรไฟล์) และความสำเร็จที่ได้รับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น น้ำหนักหรือความดันโลหิตจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้อื่น ตัวเลือกของประเภทการแบ่งปันข้อมูลมีดังต่อไปนี้: (i) สาธารณะ: ผู้ใช้ทั้งหมดที่ลงทะเบียนใน dacadoo จะสามารถดูข้อมูลได้ ซึ่งหมายถึง Health Score การออกกำลังกาย รูปภาพ และเป้าหมายที่บรรลุแล้ว (ii) กลุ่ม: หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของโครงการด้านสุขภาพขององค์กร คุณจะได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มของบริษัท ที่มีพนักงานที่คุณเป็นเพื่อนด้วยบน dacadoo และพนักงานคนอื่น ๆ ที่คุณยังไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยบน dacadoo ถ้าคุณเลือกตัวเลือกแบบกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือไม่ จะสามารถดูข้อมูลของคุณได้ (iii) เพื่อน: เพื่อนของคุณจะสามารถดูข้อมูลได้ (iv) ไม่มี: มีเพียงคุณเท่านั้นที่จะสามารถดูข้อมูลได้ในฐานะผู้ใช้บัญชีของคุณ ตามการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา เพื่อนของคุณทุกคนจะสามารถเห็นข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นได้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาหลังจากที่ได้ลงทะเบียนแล้ว โปรดทราบว่า เนื่องจากตัวเลือกการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมอื่น ๆ อย่างเช่น Facebook ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลอื่นผ่านทางเพื่อนของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถควบคุมเนื้อหาที่คุณต้องการแชร์บนเครือข่ายสังคมได้ตลอดเวลา ไม่มีการแชร์เนื้อหาโดยอัตโนมัติ
คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 1. เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โปรดดูนโยบายคุกกี้และการวิเคราะห์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: เพิ่มลิงก์
ระยะเวลาเก็บข้อมูลของคุณ
 1. เราเก็บข้อมูลของคุณตราบเท่าที่คุณมีบัญชีกับ dacadoo คุณสามารถลบบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณทำตามคำแนะนำที่มีอยู่ในแอป/เว็บไซต์ บัญชีของคุณจะถูกปิดการใช้งานและถูกลบ ด้วยอัธยาศัยไมตรี เราจึงเก็บรักษาบัญชีของคุณไว้เป็นเวลาสูงสุด 30 วัน ดังนั้นจึงยังคงเป็นไปได้ที่คุณจะกู้คืนบัญชีของคุณ หากมีการปิดการใช้งานไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หลังจาก 30 วัน เราจะเริ่มกระบวนการลบบัญชีของคุณอย่างถาวรจากระบบของเราและบัญชีของคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ คุณรับทราบว่า เนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณในแอป/เว็บไซต์จะไม่สามารถกู้คืนได้หลังจากการลบบัญชีของคุณ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บข้อมูลเท่าที่เราเชื่อว่ามีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในอุตสาหกรรม
สิทธิของคุณ
 1. คุณมีสิทธิที่จะได้รับแจ้งจากเรา เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ และรับสำเนาของข้อมูลของเรา (สิทธิในการเข้าถึง) หากคุณได้รับผลกระทบจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ คุณสามารถขอให้มีการแก้ไขหรือเติมเต็มข้อมูลที่เกี่ยวข้องใด ๆ (สิทธิในการแก้ไข) คุณอาจร้องขอให้ลบข้อมูลของคุณ (สิทธิในการลบ) หรือจำกัดการประมวลผลชั่วคราวในบางกรณี (สิทธิในการจำกัดการประมวลผล) คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ (สิทธิในการไม่เห็นชอบ) และคุณมีสิทธิที่จะรับข้อมูลของคุณในรูปแบบที่มีโครงสร้าง ที่ใช้กันทั่วไป และที่สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง หรือให้ถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น หากเทคโนโลยีเอื้ออำนวย (สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล)
การเปิดเผยข้อมูล
 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูล ตามที่เราเห็นสมควรอย่างเป็นเหตุเป็นผล ว่ามีความจำเป็นเพื่อที่จะ (i) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ii) บังคับใช้ข้อกำหนด ซึ่งรวมถึง การสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น (iii) ตรวจจับ ป้องกัน หรือแก้ไขการฉ้อโกง ปัญหาด้านความปลอดภัย หรือปัญหาทางเทคนิค (iv) ตอบสนองต่อการร้องขอการสนับสนุนจากผู้ใช้ หรือเพื่อ (v) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ dacadoo ผู้ใช้ และสาธารณชน
ประเด็นเพิ่มเติม
 1. โปรดทราบว่า dacadoo ใช้ซอฟต์แวร์เข้ารหัส ที่อาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับการควบคุมการส่งออกและการจำกัดเขตแดน
 2. แอป/เว็บไซต์อาจมีลิงก์ไปยังแอป/เว็บไซต์ หรือเนื้อหาที่ไม่ได้ดำเนินการโดย dacadoo เช่น ฟังก์ชันการแชร์ไปยังเครือข่ายโซเชียล แอป/เว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ dacadoo จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องของแอป/เว็บไซต์ดังกล่าว หรือนโยบายที่ใช้กับการปฏิบัติต่อข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคล การเชื่อมต่อหรือการเข้าถึงแอป/เว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เราแนะนำให้คุณอ่านนโยบายที่แอป/เว็บไซต์เหล่านี้ใช้ และตรวจสอบว่าแอป/เว็บไซต์เหล่านี้ปกป้องข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร และดูว่าเชื่อถือได้หรือไม่
 3. ภาคผนวกสำหรับแอป/เว็บไซต์เวอร์ชันทดสอบ: เมื่อใช้เวอร์ชันทดสอบของแอป/เว็บไซต์ คุณรับทราบว่าจุดประสงค์ของการทดสอบคือการได้รับข้อเสนอแนะ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ และการโต้ตอบกับเวอร์ชันทดสอบ เพื่อปรับปรุงเวอร์ชันขั้นสุดท้ายของแอป/เว็บไซต์ หากแอปพลิเคชันทดสอบถูกระงับบัญชี บัญชีและข้อมูลของคุณจะไม่ถูกลบและจะถูกเก็บไว้โดย dacadoo สำหรับการทดสอบระยะถัดไป Dacadoo ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของคุณเมื่อระยะการทดสอบสิ้นสุดลง คุณจะได้รับแจ้งก่อนการระงับหรือการลบ แน่นอนว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลของคุณเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา
อัปเดตที่มีต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 1. เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เวอร์ชันล่าสุดจะมีอยู่ในแอป/เว็บไซต์ของเราเสมอ (www.dacadoo.com โดยเฉพาะใน  https://www.dacadoo.com/user-support/dacadoo-terms-conditions/) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนแอป/เว็บไซต์ หากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีนัยสำคัญ เราจะแจ้งให้คุณทราบและขอความยินยอมจากคุณหากบังคับโดยกฎหมาย การแจ้งเตือนนี้จะมีให้ทางอีเมลหรือทางการเผยแพร่ในแอป/เว็บไซต์
ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าหน้าที่ผู้คุ้มครองข้อมูล
 1. ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการประมวลผลข้อมูลของคุณ ไม่ว่าในแง่มุมใดก็ตาม เราต้องการที่จะเข้าใจว่า เราจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร กรุณาติดต่อเราที่: dacadoo ag Othmarstrasse 8 CH-8008 Zurich Switzerland
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลใช้ที่อยู่เดียวกัน และสามารถติดต่อทางจดหมายหรือส่งอีเมลไปที่ privacy@dacadoo.com สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป การติดต่อเราในสหภาพยุโรปสามารถทำได้ที่: MLL EU-GDPR GmbH Ganghoferstrasse 33 80339 Munich Germany dacadoo@mll-gdpr.com คุณมีสิทธิในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้เช่นกัน ผู้ประมวลผลของเรา
 1. เราจะตรวจสอบให้มั่นใจว่า เมื่อทำงานร่วมกับผู้ประมวลผล หน่วยงานเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะให้ความคุ้มครองในระดับเดียวกับเราและจะไม่ใช่ข้อมูลของคุณโดยผิดกฎหมาย สำหรับเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลที่ผู้ประมวลผลจำเป็นต้องใช้เท่านั้น และไม่ให้ข้อมูลอื่น ขณะนี้เราได้มีการร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ต่อไปนี้:
 
ผู้ประมวลผลรายย่อย หน้าที่
Microsoft Schweiz GmbH (Azure Services) c/o Microsoft Ireland Operations Limited บริการโฮสติ้ง
MongoDB Ltd. บริการฐานข้อมูลและโฮสติ้ง
Datadog Inc. ตัวรวบรวมบันทึก
Atlassian บริการช่วยเหลือและบริการจองตั๋ว
MailChimp บริการส่งอีเมล

เวอร์ชัน: มิถุนายน 2020

นโยบายคุกกี้และการวิเคราะห์นี้ (ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ “นโยบายคุกกี้และการวิเคราะห์“) อธิบายถึงนโยบายและกระบวนการในการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของเรา ผ่านการที่คุณเข้าถึงและใช้บริการบนเว็บไซต์ (“แอป/เว็บไซต์“) ซึ่งดำเนินการโดย dacadoo ag, Othmarstrasse 8, CH-8008 Zurich, Switzerland (“dacadoo“) การใช้แอป/เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ dacadoo ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว [LINK]

คุกกี้

เช่นเดียวกับหลายๆ เว็บไซต์ เราใช้เทคโนโลยี “คุกกี้” เพื่อรวบรวมข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์เพิ่มเติมและเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ แต่เราไม่ต้องใช้คุกกี้ในบริการหลายส่วนของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่สร้างโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และถ่ายโอนและเก็บไว้ในหน่วยความจำถาวรของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้ที่สร้างโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์มีข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณในระหว่างที่คุณใช้งานเว็บไซต์ เราใช้ :

– คุกกี้เซสชัน (ช่วยให้คุณไม่พลาดข่าวสาร)

– คุกกี้การตั้งค่า (เช่น เพื่อให้ทราบถึงภาษาหรือเขตเวลาของคุณ)

– คุกกี้ความปลอดภัย (เพื่อความปลอดภัยในการนำทางบนเว็บ)

– คุกกี้การวิเคราะห์ (เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าชมต่อบริการของเรา)

– คุกกี้เฉพาะที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชั่นการใช้งาน (เช่น เวลาที่มีการทำกิจกรรมล่าสุดเมื่อเข้าสู่ส่วนโค้ชของคุณ)

วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้ มีไว้เพื่อให้คุณสามารถนำทางและใช้งานเว็บไซต์ได้ และเพื่อปรับปรุงบริการของเรา เราไม่ใช้คุกกี้ในการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณมีตัวเลือกในการใช้ซอฟต์แวร์บนเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อหยุดรับคุกกี้ หรือแจ้งเตือนคุณก่อนที่จะยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม อย่างไรก็ตาม หากคุณปิดการใช้งานหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับคุกกี้ การทำงานบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์ หรือคุณอาจไม่สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ต้องมีการระบุตัวตนประเภทนี้ได้

เมื่อใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลอาจถูกจัดเก็บและประมวลผลชั่วคราวบนโทรศัพท์มือถือของคุณ ในการเข้าถึงแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่ดำเนินการโดย dacadoo คุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลชั่วคราว

 

บริการที่คล้ายกัน

 • Google Analytics

เราใช้ Google Analytics บนเว็บไซต์สาธารณะของเรา เพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ผู้เข้าชมอยู่ในเว็บไซต์ของเรา หน้าใดที่พวกเขาพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด และวิธีที่พวกเขานำทางบนเว็บไซต์ของเรา จะไม่มีการใช้งาน Google Analytics หลังจากที่คุณลงชื่อเข้าใช้บนแอป/เว็บไซต์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Analytics และวิธีการยกเลิก โปรดไปที่หน้าเว็บ Google นี้:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 • Matomo

เราใช้ Matomo เครื่องมือวิเคราะห์เว็บที่ติดตั้งอยู่ใน dacadoo เพื่อให้ทราบถึงวิธีการที่คุณใช้เว็บไซต์สาธารณะของเราและแอปมือถือของเรา (IOS, Android), Web App ของเรา และเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ออกจากศูนย์ข้อมูลของ dacadoo และได้รับการดูแลอย่างดีเทียบเท่าข้อมูลที่คุณป้อนในแอป/เว็บไซต์

 • Facebook for Developers (หรือชื่อเก่าคือ Facebook Connect) และ Facebook Impressions

สำหรับบางแอปพลิเคชันของเรา เราได้นำวิธีการเข้าสู่ระบบที่ง่ายขึ้นมาปรับใช้ เราใช้ Facebook for Developers (หรือชื่อเดิมคือ Facebook Connect) และ Facebook Impressions เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยการเข้าสู่ระบบบัญชี Facebook ที่คุณมีอยู่

เวอร์ชัน: กันยายน 2015

เงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้ (ซึ่งมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว “เงื่อนไขการชำระเงิน”) ระบุประเภทการสมัครสมาชิกและราคา รวมถึงขั้นตอนการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ dacadoo ให้แก่ผู้ใช้ส่วนบุคคลที่ลงทะเบียนตาม ข้อกำหนดการใช้งาน และ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของ dacadoo เราอาจแก้ไขเงื่อนไขการชำระเงินเหล่านี้เป็นครั้งคราว เวอร์ชันล่าสุดจะมีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา (www.dacadoo.com) ในการเข้าถึงและใช้บริการของเรา คุณต้องเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียน ในกรณีที่คุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน คุณต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเข้าถึงและใช้บริการของเราได้

ประเภทการสมัครสมาชิกและราคา

dacadoo เสนอระยะเวลาการสมัครสมาชิกที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณสามารถเลือกระยะเวลาการสมัครที่ตรงกับความต้องการของคุณมากที่สุด ระยะเวลาการสมัครมาตรฐานคือ 90, 180 หรือ 360 วัน ต้องชำระเงินล่วงหน้าสำหรับระยะเวลาการสมัครสมาชิกด้วยฟังก์ชันการซื้อบริการผ่าน App Store ที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวิธีการชำระเงินอื่นใดที่ยอมรับโดย dacadoo dacadoo ใช้บริการชำระเงินที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่าการชำระเงินของคุณปลอดภัย โปรดทราบว่าการสมัครสมาชิกที่ชำระเงินแล้วจะไม่ได้รับการคืนเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกอาจมีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงราคาใดๆ จะประกาศบนแอป/เว็บไซต์ของ dacadoo

เข้าใช้งานฟรีได้ 30 วัน (ผ่านรหัสเข้าใช้งานเท่านั้น)

 

หากต้องการดูราคาสมาชิกรายเดือนปัจจุบันโปรด คลิกที่นี่

การหมดอายุและการต่ออายุสมาชิกของคุณ

dacadoo จะติดต่อคุณ 10 และ 5 วันก่อนที่การสมัครของคุณจะหมดอายุ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการต่ออายุสมาชิกของคุณ คุณจะต้องต่ออายุสมาชิกของคุณหลังจากการแจ้งเตือนดังกล่าว

dacadoo ได้ให้สิทธิ์การใช้งานที่ไม่สามารถโอนต่อได้ให้กับคุณเพื่อการใช้งานซอฟต์แวร์แบบส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณจะต้องไม่ให้สิทธิ์ช่วง เผยแพร่ ให้เช่า ให้กู้ยืม หรือส่งต่อซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาส่วนใดๆ ของซอฟต์แวร์นี้ให้กับผู้ใดก็ตาม ข้อกำหนดในการใช้งานนี้อาจสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ได้ dacadoo และผู้อนุญาตไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสามารถในการเข้าถึงซอฟต์แวร์และสงวนสิทธิ์ทุกประการ ซอฟต์แวร์นี้อาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบควบคุมการส่งออก

เวอร์ชัน: กันยายน 2014

dacadoo อนุญาตให้คุณลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการท้าทายสาธารณะในหมู่ผู้ใช้เว็บไซต์นี้ ในการลงทะเบียน คุณรับทราบว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่อาจเป็นอันตรายและคุณกำลังเข้าร่วมโดยยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว คุณรับทราบเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่ใช้วิธีการหรือประพฤติตนในทางที่อาจได้รับการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าขัดต่อกฎแห่งความเป็นธรรมทั่วไป

dacadoo ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยืนยันกิจกรรมของคุณ และตัดสิทธิ์คุณในการเข้าร่วมการท้าทายสาธารณะนั้นๆ หรือการท้าทายสาธารณะทั่วไปทั้งหมด หรือระงับหรือยุติบัญชีของคุณชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่เราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามาตรการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ (i) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง (ii) บังคับใช้การตกลงรับรู้ใดๆ ที่คุณได้ยินยอม รวมถึงการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น หรือเพื่อ (iii) ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ dacadoo ผู้ใช้และ/หรือสาธารณะ

dacadoo อาจใช้ข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อส่งข้อความสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการท้าทายสาธารณะ

ในกรณีที่การท้าทายสาธารณะมีเงินรางวัล เงินรางวัลดังกล่าว (หักภาษีน้อยและอื่น ๆ ตามที่มี) จะจ่ายให้กับผู้ใช้ที่มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด การประเมินผลลัพธ์ที่ดีที่สุดดังกล่าว จะระบุไว้แยกกัน สำหรับการท้าทายสาธารณะแต่ละอย่าง ในกรณีที่ความสำเร็จของผู้ใช้สองคนหรือมากกว่ามีผลลัพธ์ที่เสมอกัน เงินรางวัลจะแบ่งเท่าๆ กันระหว่างผู้ใช้ดังกล่าว dacadoo อาจมอบรางวัลที่ไม่ใช่เงินสดและ/หรือเสนอชื่อสถาบันการกุศลให้เป็นผู้รับผลประโยชน์

พนักงานของ dacadoo ตลอดจนพาร์ทเนอร์ด้านการพัฒนาในประเทศและใกล้เขตประเทศและบริษัทในเครือ สามารถเข้าร่วมในการท้าทายสาธารณะได้ แต่จะไม่ได้รับเงินรางวัลหรือรางวัลอื่นๆ

การตัดสินใจใดๆ ของ dacadoo เกี่ยวกับข้างต้นถือเป็นที่สิ้นสุด