fbpx

Życie, zdrowie i reasekuracja

Reprezentujesz firmę oferującą ubezpieczenia na życie lub zdrowie, która chce zaoferować swoim klientom cyfrową platformę zaangażowania w ochronę zdrowia? Zmotywuj swoich klientów do prowadzenia zdrowego stylu życia i nagradzaj ich za to. Zachęć ich do troszczenia się o stan swojego zdrowia z wykorzystaniem platformy dacadoo.

Jesteś ubezpieczycielem na życie lub reasekuratorem, który chce oszacować ryzyko zdrowotne swoich aktualnych lub przyszłych pracowników? Natychmiast zwiększ swoje możliwości przyspieszonego objęcia ubezpieczeniem z wykorzystaniem silnika ryzyka dacadoo.

Dbałość o zdrowie

Kwantyfikacja ryzyka zdrowotnego

dacadoo jest wiodącym dostawcą technologii na potrzeby oceny zdrowia. Naszą podstawową misją jest propagowanie podejścia do zdrowia jako kategorii mierzalnej i zrozumiałej.
Ocena ryzyka zdrowotnego z wykorzystaniem dacadoo, obejmuje dwa produkty, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem interfejsu programistycznego (API).

 

  • Mierzy i w prosty sposób określa stan zdrowia za pomocą liczby całkowitej z zakresu od 0 do 1000
  • Zapewnia całościowy wskaźnik zdrowia i dobrego samopoczucia
  • Na podstawie ograniczonych danych wejściowych szacuje ryzyko śmierci i choroby
  • Precyzuje brakujące informacje i tworzy kompletne zestawy danych dotyczących zdrowia
  • Utrwala dane dotyczące zdrowia w silnikach ubezpieczania i wycen
  • Przykłady wykorzystania przed zawarciem, w trakcie zawierania i po zawarciu umowy ubezpieczenia